Articles tagged with: оптимізація раціонів

Оптимізація раціонів годівлі корів в період роздоювання

06 Январь 2015 Статьи

Оптимізація раціонів годівлі корів в  період роздоювання

При ідеальному балансуванні раціонів годівлі корів за всіма поживними речовинами, особливо крохмалем і клітковиною, в них максимально ефективно працює рубець й практично не виникає потреби в додаткових вуглеводних добавках [1]. Проте такої збалансованої годівлі корів протягом року важко досягти. При незначних порушеннях раціонів годівлі та високій молочній продуктивності корів спостерігається дефіцит цукру. Ще вищий дефіцит при продуктивності корів вище 6 тис. кг молока за рік.

Оптимізація раціонів годівлі корів в транзитний період

18 Ноябрь 2014 Статьи

Оптимізація раціонів годівлі корів в транзитний період

Організація збалансованої годівлі корів у транзитний період є основою для майбутнього високоефективного виробництва молока, забезпечення задовільного здоров‘я корів, продовження терміну їх використання та одержання здорового потомства.

Оптимізація раціонів годівлі корів як основний чинник конкурентоспроможності галузі молочного скотарства

20 Октябрь 2014 Статьи

Оптимізація раціонів годівлі корів як основний чинник конкурентоспроможності галузі молочного скотарства

Оптимізація раціонів годівлі тварин донедавна вважалася найбільш простою задачею, що вирішувалася в сільському господарстві. Проте вирішувалася вона, наприклад, для усередненої корови без урахування її фізіологічного стану, а норми годівлі такої корови відрізнялися від норм годівлі у передових країнах з розвиненою галуззю молочного скотарства.

Тенденціі досягнень науки і практики у годівлі тварин шляхом оптимізації раціонів

10 Октябрь 2014 Статьи

Тенденціі досягнень науки і практики у годівлі тварин шляхом оптимізації раціонів

В динамічному розвитку світової цивілізації спостерігаються тенденції зростання чисельності населення планети і загострення дефіциту ресурсів, особливо земельних та водних. Проте поки що прогрес в організації та технологіях дозволяє нарощувати виробництво продукції сільського господарства при обмежених ресурсах шляхом їх більш-менш раціонального використання.

Что Нового


Последние новости ВМС, функции WinMix и Статьи.

Далее

Видео Руководства


Описание и видео руководства по использованию основных и новых функций WinMix.

Читать далее

Как Купить


Условия приобретения, установки и поддержки наших программных продуктов.

Читать далее

Обновления


Зарегистрированные пользователи могут получить последние обновления программы.

Читать далее