Тенденціі досягнень науки і практики у годівлі тварин шляхом оптимізації раціонів

10 Октябрь 2014 Статьи

Тенденціі досягнень науки і практики у годівлі тварин шляхом оптимізації раціонів

В динамічному розвитку світової цивілізації спостерігаються тенденції зростання чисельності населення планети і загострення дефіциту ресурсів, особливо земельних та водних. Проте поки що прогрес в організації та технологіях дозволяє нарощувати виробництво продукції сільського господарства при обмежених ресурсах шляхом їх більш-менш раціонального використання.

У галузі тваринництва процес ефективного нарощування виробництва став результатом взаємодії таких чинників як прогрес у племінній і селекційній справі, удосконалення і використання досягнень науки в технологіях утримання тварин, доїння корів, заготівлі і хімічному аналізі кормів, їх зберіганні, оптимізації розподілу кормових ресурсів та раціонів годівлі з використанням білково-вітамінних добавок, преміксів, ензимів, пробіотиків тощо.

Проте хоч генетичний потенціал тварин постійно зростає, але організаційні заходи щодо його реалізації не завжди були адекватними і тому в кращому випадку реалізовувалися на 30-50 %. З одного боку, для одержання племінних тварин згідно програм селекції розроблялися зарубіжною і вітчизняною зоотехнічною наукою вікові ростові стандарти для телиць і корів відповідних порід, яких необхідно було дотримуватися як чинника зростання генетичного потенціалу. З іншого боку постійно розвивається наука щодо визначення норм годівлі тварин та хімічного аналізу кормів, їх вирощування та заготівлі.

Однак, не завжди ефективно узгоджувалися в єдину організаційно-економічну систему всі вищезгадані чинники внаслідок чого продуктивність тварин в підприємствах України у 2-3 рази нижча від ринково розвинених країн світу, а собівартість виробництва молока і яловичини не завжди забезпечує конкурентоспроможність на внутрішньому, а тим більш – зовнішньому ринках.

Динаміка зростання молочної продуктивності корів у світі за останні 100 років проходила шляхом своєрідного плато: тривалий час продуктивність була незмінною, а після впровадження досягнень науки у селекції та годівлі тварин – різко зростала до визначеної величини і знову ставала незмінною на деякий час до нових наукових відкриттів. В останні 30-40 років прогрес у зростанні молочної продуктивності корів був досягнутий завдяки науковим дослідженням щодо годівлі тварин залежно від стадії лактації за функціями: на підтримку життя, на лактацію, ріст плоду тощо. Виявилося, що тварини від отелення до нового отелення за днями лактації мають різні показники: споживання кількості корму (у сухій речовині), концентрації обмінної енергії та протеїну на 1 кг сухої речовини корму (СР) тощо, а для високопродуктивних корів проблемою є збільшення надходження за добу сухої речовини корму.

Автор: Калінчик М.В., доктор економічних наук, професор

Завантажити повну версію статті

Что Нового


Последние новости ВМС, функции WinMix и Статьи.

Далее

Видео Руководства


Описание и видео руководства по использованию основных и новых функций WinMix.

Читать далее

Как Купить


Условия приобретения, установки и поддержки наших программных продуктов.

Читать далее

Обновления


Зарегистрированные пользователи могут получить последние обновления программы.

Читать далее