Оптимізація раціонів годівлі корів як основний чинник конкурентоспроможності галузі молочного скотарства

20 Октябрь 2014 Статьи

Оптимізація раціонів годівлі корів як основний чинник конкурентоспроможності галузі молочного скотарства

Оптимізація раціонів годівлі тварин донедавна вважалася найбільш простою задачею, що вирішувалася в сільському господарстві. Проте вирішувалася вона, наприклад, для усередненої корови без урахування її фізіологічного стану, а норми годівлі такої корови відрізнялися від норм годівлі у передових країнах з розвиненою галуззю молочного скотарства.

Наприклад, за системами годівлі США (NRC), Великобританії (ARC), Франції (JNRA) на 1 МДж обмінної енергії припадає не більше 8,6 г сирого протеїну, а у вітчизняних – 12-16 г, що ускладнює формування раціону згідно з існуючими параметрами концентрації різних поживних речовин у сухій речовині кормів. Тому задача оптимізації раціонів годівлі корів успішно розв’язується після визначення норм годівлі корів за стадіями лактації та сухостійного періоду.

Заготівля якісних кормів є основним потенційним чинником підвищення молочної продуктивності корів. Реалізація можливості досягти високої продуктивності залежить від стратегії годівлі тварин – послідовної зміни раціонів за календарним часом із найбільш ефективним розподілом кормових ресурсів між групами та видами тварин. Відмітимо, що більш прогресивний спосіб годівлі тварин – змішані раціони (подрібнені грубі корми, оброблене зерно, білкові, мінеральні, ферментативні та вітамінні добавки) і створення кормового столу (замість годівниць) потребує закупівлі додаткового обладнання та інших виробничих споруд.

Звідси ще одним вагомим чинником, що впливає на показники продуктивності тварин і собівартості виробництва продукції, є концентрація поголів’я корів і молодняку великої рогатої худоби на фермі. Наприклад, капітальні вкладення у високопродуктивні кормозбиральні комбайни «Ягуар», «Джон-Дір», причепні або самохідні міксери (вартість до 100 тис. євро) окупляться лише за умови високої концентрації поголів’я корів на фермі.

У цьому разі в більшості країн світу, де переважають дрібні молочні ферми на 10-50 корів, добре розвинений ринок кормів або ж кооперування фермерів. В деяких країнах світу, наприклад Ізраїлі, розвинений ринок усіх готових компонентів раціону, кооперація фермерів у закупівлі, зберіганні кормів, виробництві готових раціонів з їх транспортуванням силами фермерів або ж навіть функціонує ринок готових раціонів тощо [5, c.113].

Автор: Калінчик М.В., доктор економічних наук, професор

Завантажити повну версію статті

Что Нового


Последние новости ВМС, функции WinMix и Статьи.

Далее

Видео Руководства


Описание и видео руководства по использованию основных и новых функций WinMix.

Читать далее

Как Купить


Условия приобретения, установки и поддержки наших программных продуктов.

Читать далее

Обновления


Зарегистрированные пользователи могут получить последние обновления программы.

Читать далее